13 Mar

Bases legals Concurs d’Instagram de l’ASIC

Bases Legals Concurs Instagram:#Totssomcomerç #ASICLAGARRIGA.

El titular de la present promoció és ASIC La Garriga, Agrupació de serveis i comerciants. La seva finalitat és dur a terme un concurs fotogràfic entre els participants de la 1a edició de la Setmana del Comerç 2017, a través de la xarxa social mòbil Instagram en la qual poden participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 1. Al concurs, hi poden participar tots els usuaris de l’aplicació mòbil Instagram d’àmbit estatal, majors de 18 anys, que siguin seguidors del perfil (https://www.instagram.com/asiclagarriga/).

PERÍODE DE L’ACCIÓ – DATES

Del dilluns 13 al dissabte 25 de març de 2017, ambdós inclosos.

FUNCIONAMENT I PREMIS

 1. La temàtica del concurs serà fer la millor fotografia de les botigues i serveis associats a l’ASIC, ja sigui del seu interior o de l’aparador des d’un punt artístic.
 2. Segueix-nos a les xarxes socials Instagram i Twitter.
 3. Per identificar la participació al concurs, els participants han d’identificar la seva fotografia amb les etiquetes obligatòries: #totssomcomerç #asiclagarriga i geolocalitzar-les.
 4. Compartir a Instagram i a Twitter anomenant @asiclagarriga.
 5. Només entraran al concurs les fotografies que compleixin amb la temàtica pròpia del concurs i incloguin les etiquetes obligatòries a la descripció.

No és necessari el registre previ a cap aplicació.

 1. El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i penjades entre el 13 de març, a partir de les 10 h, i el 25 de març de 2017, fins a les 23.59 h.
 2. No s’accepten fotografies fetes fora d’aquesta data i penjades fora del termini establert a l’apartat anterior.
 3. Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d’acord amb la temàtica establerta i esmentada.
 4. Entre totes les fotos, en finalitzar l’acció, els membres del jurat decidiran la foto guanyadora, pel seu valor estètic, gràfic i per la fidelitat a la temàtica del concurs.
 5. El dia 29 de març de 2017, ASIC La Garriga es posarà en contacte amb el guanyador/a mitjançant d’Instagram, deixant un comentari a les fotos guanyadores o missatge directe, i/o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar el guanyador. Si no és possible establir contacte amb els guanyadors en el termini de dos (2) dies, l’Organització queda eximida de qualsevol responsabilitat i pot escollir un altre guanyador.
 6. Els premis del concurs són:
 • A la millor fotografia d’establiments i empreses associades a l’ASIC: Un val de 100,00 € per comprar a establiments associats a l’entitat.
 • A la fotografia més original feta en algun dels establiments associats a l’ASIC: Un val de 80,00€ per comprar a establiments associats a l’entitat.
 1. El premi no pot ser canviat pel seu valor en metàl·lic.
 2. En el moment de l’entrega del premi, se sol·licitarà una identificació de l’usuari que provi que és el propietari del compte guanyador d’Instagram.

CONDICIONS GENERALS

 1. Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que tot i complint-les puguin vulnerar drets personals o puguin resultar ofensives o discriminatòries, seran desqualificades.
 2. La participació en el concurs implica que el participant té un compte a Instagram i respecta les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
 3. L’Organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
 4. Drets de propietat intel·lectual. Per tal de poder dur a terme l’activitat en les condicions tècniques necessàries de participació a Instagram, els participants, amb l’aportació de fotografies amb l’etiqueta obligatòria, donen la seva acceptació expressa pel compliment dels requisits legals que es deriven de la normativa que protegeix els drets de propietat intel·lectual aplicables a les obres originals, entre d’altres, les imatges gràfiques i les fotografies:
 5. Mitjançant l’aportació de les fotografies, els participants manifesten ser-ne els titulars/autors legítims, als quals seran reconeguts els drets d’autoria corresponents i, per tant, els drets de propietat intel·lectual que es derivin d’aquesta condició. A cada imatge, hi ha de figurar el seu perfil d’autor/participant d’Instagram. L’Organització pot demanar les fotografies originals via correu electrònic o per una altra via, per comprovar l’autenticitat i l’autoria de les fotografies. La no-aportació de les fotografies comporta la desqualificació en el concurs de la fotografia.
 6. Les fotografies aportades han de ser originals. D’aquesta manera, no s’admeten fotografies copiades, modificades o alterades, procedents d’altres obres fotogràfiques, per tal de protegir els drets de propietat intel·lectual de tercers, encara que es permet qualsevol tipus d’edició.
 7. Les fotografies aportades han de ser custodiades pel perfil @asiclagarriga i posades a disposició dels usuaris, si escau, a través de les diverses xarxes socials de l’entitat.
 8. Amb l’aportació de fotografies, els participants autoritzen al perfil @asiclagarriga i als seus administradors la seva difusió i posada a disposició de tercers, per mitjà d’altres plataformes com ara Twitter, Facebook, Instagram… i s’aplicaran en aquest moment les normes previstes per a la protecció dels drets de propietat intel·lectual que figurin als mitjans socials. El perfil @asiclagarriga i els seus administradors queden eximits de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar pels usos que les mateixes plataformes i els tercers que hi intervenen en puguin fer.
 9. La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que efectuï ASIC La Garriga, Agrupació de serveis i comerciants de la Garriga.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. Els participants accepten, mitjançant la seva participació al concurs d’Instagram, que els continguts i comentaris que siguin publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials.
 2. La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram.

RESPONSABILITATS

 1. ASIC La Garriga, Agrupació de serveis i comerciants es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.
 2. ASIC La Garriga es reserva el dret de refusar o excloure de la participació en el concurs i, en general, en la promoció qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.
 3. ASIC La Garriga no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament d’Instagram o Internet.
 4. A més a més, ASIC La Garriga queda exclosa de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no exclusivament, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.
 5. Igualment, l’Organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a l’ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin dur a terme respecte del contingut general del concurs, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que puguin produir-se, per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web.

 

About the Author

Fes un comentari!

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies